Doelgroepen

Wij bieden begeleiding en ondersteuning aan verschillende groepen.

Op de woensdagen en zaterdagen bieden wij begeleiding aan kinderen met gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek. Daarnaast bieden wij voor deze groep twee weekenden in de maand logeeropvang.

Op maandag, donderdag en vrijdag bieden we dagbesteding aan (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking.

De zorgboerderij beoogt een warme, veilige plek te zijn waarin de meerwaarde van de dieren, de ruimte, de regelmaat en de variatie positief gebruikt wordt voor de ontwikkeling van elk individu.

De invulling van de dag is afhankelijk van de behoeftes en wensen van iedereen. Dit varieert van knutselactiviteiten, spelletjes en buiten spelen tot werkzaamheden op de boerderij, in de tuin of op de houtwerkplaats.
Er wordt tevens gekeken hoe er gewerkt kan worden aan doelen gedurende de activiteiten van de dag.
Belangrijk zijn de terugkerende gezamenlijke eet- en drinkmomenten, waarbij er aandacht is voor ieders verhaal.