Missie en visie (jong)volwassenen


Ontwikkeling is steeds onze inzet, het zoeken naar nieuwe uitdagingen en het aanboren van verborgen talenten zijn een wezenlijk onderdeel van de dagelijkse gang van zaken op de boerderij.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Om deze kwaliteit te kunnen nastreven vinden wij het belangrijk om met kleine groepen te werken Zo hebben wij een maximale groepsgrootte van zes volwassenen per dag, waarbij er minimaal twee begeleiders aanwezig zijn. Op deze manier hebben wij voldoende aandacht, ruimte en mogelijkheden om de volwassene zo veilig en prettig mogelijk te laten ontwikkelen.

Voor elke cliënt hebben wij een tweetal overkoepelende doelen gesteld:
– Bied mij een voorspelbare, gestructureerde omgeving zodat ik duidelijkheid en overzicht in mijn leven heb en daardoor tot zelfontplooiing en ontwikkeling kan komen;
– Help mij een positiever zelfbeeld te krijgen, ondersteun mij in het uiten van emoties en het aangaan van sociale contacten.

Deze doelen gelden voor alle volwassenen en komen dagelijks terug in onze manier van werken. Samen met de gedragswetenschapper wordt er daarnaast gekeken naar persoonlijke doelen passend bij de volwassene. Voorop staat dat de volwassenen zich kunnen ontwikkelen, een plezierige dagbesteding hebben en vooral zelfzelf mogen en kunnen zijn. Dit komt tot uiting op de manier waarop wij werken, namelijk vanuit de eerder genoemde pijlers empathie, onvoorwaardelijkheid en echtheid. Daarbij is dus de cliëntgerichte benadering ons uitgangspunt: de volwassene staat te alle tijde voor met zijn/haar individuele behoeftes. 
De boerderij beoogt een warme, veilige plek te zijn waarin de meerwaarde van de dieren, de ruimte, regelmaat en variatie positief gebruikt wordt voor de ontwikkeling van elk individu.