Missie en visie jeugd

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Om deze kwaliteit te kunnen nastreven vinden wij het belangrijk om met kleine groepen te werken Zo hebben wij een maximale groepsgrootte van acht kinderen per dag, waarbij er minimaal twee begeleiders aanwezig zijn. Voor de logeeropvang bieden we ruimte voor vier kinderen. Op deze manier kunnen wij voldoende aandacht, ruimte en mogelijkheden bieden om een kind zo veilig en prettig mogelijk te laten ontwikkelen. Deze ontwikkeling brengen we mede tot stand door te werken aan overkoepelende en persoonlijke doelen van het kind. De overkoepelende doelen zijn gericht op zelfvertrouwen, aangaan van sociale contacten, zelfontplooiing en het bieden van een voorspelbare, gestructureerde omgeving. Deze doelen gelden voor alle kinderen en komen dagelijks terug in onze manier van werken.

De overkoepelende doelen:
– Bied mij een voorspelbare, gestructureerde omgeving zodat ik duidelijkheid en overzicht in mijn leven heb en daardoor tot zelfontplooiing en ontwikkeling kan komen;
– Help mij een positiever zelfbeeld te krijgen, ondersteun mij in het uiten van emoties en het aangaan van sociale contacten.

Samen met de gedragswetenschapper wordt er daarnaast gekeken naar persoonlijke doelen passend ieder individu.

Voorop staat dat de jeugdigen zich kunnen ontwikkelen, een plezierige dagbesteding hebben en vooral zelfzelf mogen en kunnen zijn. Dit komt tot uiting op de manier waarop wij werken, namelijk vanuit de eerder genoemde pijlers empathie, onvoorwaardelijkheid en echtheid. Daarbij is dus de cliĆ«ntgerichte benadering ons uitgangspunt: de jeugdige staat te alle tijde voorop met zijn/haar individuele behoeftes. 
De boerderij beoogt een warme, veilige plek te zijn waarin de meerwaarde van de dieren, de ruimte, regelmaat en variatie positief gebruikt wordt voor de ontwikkeling van elk individu.