Klachtenprocedure

Wat te doen bij een klacht

Het kan gebeuren dat u een klacht heeft over de zorgboerderij, over zaken die voorgevallen zijn op de zorgboerderij of over een medewerker van de zorgboerderij. Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om de klacht kenbaar te maken.

Stap 1: Bespreek de klacht met de eigenaar van de zorgboerderij, rechtstreeks of eventueel met behulp van een klachtenfunctionaris of een vertrouwenspersoon. De zorgboerderij heeft een klachtenreglement cliënten zorgboerderijen. U hebt deze ontvangen en deze staat tevens op de website van de zorgboerderij: www.rondumme.nl

• Bespreek de klacht, op een rustig tijdstip, met de eigenaar van de zorgboerderij.

• Maak een afspraak om over de klacht te praten.

• Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van de zorgboerderij. De vertrouwenspersoon is er voor u en uw belang. Dit is Mirre Reimert, u kunt haar mailen via vprondumme@gmail.com

• Bespreek de klacht met de klachtenfunctionaris van de zorgboerderij. Deze helpt bij het oplossen van de klacht en kan u ook verder helpen als het informeel oplossen niet lukt. De klachtfunctionaris is Anouk Laing.

• Wanneer zorg wordt verleend vanuit de Jeugdwet geldt dat je de klacht besproken kan worden met een vertrouwenspersoon van AKJ. Deze helpt u dan verder. Zie http://www.akj.nl voor meer informatie. Telefoonnummer: 088 555 1000.

Wanneer u er met de zorgboer of via de vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris niet uitkomt, kun u er voor kiezen om stap 2 en/of stap 3 op te volgen.

Stap 2: U kunt per brief of email een klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg. Voor meer informatie over het reglement van de Landelijke Klachtencommissie zie: https://www.iar.nl/klachtencommissie. Vermeld in de brief of email het volgende: Uw naam, adres, telefoonnummer De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en eventueel de persoon over wie de klacht gaat. Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover de klacht gaat.
• De reden waarom er een klacht is
• Een beschrijving over wat u reeds hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen.
• U kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Klachtencommissie.

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat u wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij of andere locatie op bezoek komt om meer informatie te vragen. Na een paar weken krijgt u bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of de klacht terecht is en welke dingen de zorgboerderij en u zouden kunnen verbeteren. Informatie over de klachtafhandeling kan ook telefonisch worden opgevraagd: 0317-424181. De behandeling van de klacht door de klachtencommissie brengt voor de klager geen kosten met zich mee.

Stuur de brief naar:
Stichting Geschillen in de Landbouw c.a. Klachtencommissie Landbouw en Zorg Postbus 245
6700 AE Wageningen
E-mail: info@iar.nl

Stap 3: U kunt met uw klacht naar de erkende Geschillencommissie Landbouwzorg gaan. Voor meer informatie over en het reglement van de Geschillencommissie Landbouwzorg zie: https://www.iar.nl/geschillencommissie-landbouwzorg/

De Geschillencommissie kent een formelere procedure dan de Klachtencommissie. De Geschillencommissie neemt juridisch bindende beslissingen. Bij de Geschillencommissie kunt u bijvoorbeeld ook terecht met financiële claims.